JUDr. Michal Zeman

advokát

Advokátní kancelář JUDr. Michala Zemana byla založena v roce 2012 a od svého založení poskytuje právní služby širokému spektru klientů, převážně v oblasti trestního práva, dědického práva, závazkového práva.

O nás

JUDr. Michal Zeman je advokátem zapsaným Českou advokátní komorou pod číslem 14836. JUDr, Michal Zeman je současně členem mezinárodní organizace sdružující evropské obhájce v trestních věcech – ECBA (European Criminal Bar Association) a organizace FAIR TRIALS INTERNATIONAL se sídlem v Londýně, jejímž cílem je ochrana spravedlivého procesu a základních práv.

JUDr. Michal Zeman absolvoval v minulosti studijní pobyty na Ernst-Moritz-Arndt-Universität v Greifswaldu (Prof. Dr. Frieder Dünkel), Leopold-Franzens-Universität v Innsbruck (Univ.-Prof. Dr. Andreas Scheil) a Manchester Metropolitan University.

Naším cílem je poskytování nadstandardních právních služeb s individuálním a lidským přístupem k plné spokojenosti klienta.

Právní služby poskytujeme rovněž v anglickém a německém jazyce.

Co pro vás můžeme udělat

Naše kancelář se specializuje primárně na obhajobu klientů v rámci trestního řízení. Obhajobu provádíme ve všech fázích trestního řízení, včetně zastupování při podání mimořádných opravných prostředků u Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva. V rámci trestního práva poskytujeme právní služby i ve vztahu k zastupování poškozených a mladistvých pachatelů.

V rámci poskytování právních služeb v oblasti trestního práva využíváme i mezinárodní spolupráci s odborníky z jiných zemí v souvislosti s členstvím v Evropské asociaci obhájců v trestních věcech (European Criminal Bar Association) a organizace FAIT TRIALS INTERNATIONAL se sídlem v Londýně.

Obhajoba v trestních řízeních

Zastupujeme obviněného (i mladistvé) a argumentujeme ve prospěch jeho neviny nebo se snažíme minimalizovat následky a trest, pokud je obvinění prokázáno.

Zastupování poškozených v trestních řízeních

Zastupujeme a hájíme zájmy obětí trestného činu, usilujeme o spravedlivé odškodnění a spravedlivý postup vůči pachatelům.

Zastupování v dědických řízeních

Zastupujeme a zajišťujeme práva a zájmy dědiců při rozdělování majetku po zemřelém.

Vymáhání pohledávek a náhrady škody

Aktivně uplatňujeme nároky na splacení dluhů nebo náhradu škody vůči odpovědným stranám.

Jsme členy

Naše kancelář

Najdete nás na Praze 5 – v ulici Plaská 623/5, na pomezí Malé Strany a Kampy.

Přímo v ulici se nachází fialové zóny placeného parkování.

V blízkosti kanceláře se nachází tramvajová zastávka Újezd (tramvaje č. 1, 9, 15, 20, 22 a 25).

+420 604 940 910

Plaská 623/5,
150 00 Praha 5,
Česká republika

zeman@advokacie24.cz